ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(จุดเน้น) โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
Activity
ชุมชนท่องเที่ยOTOP นวัตวิถี ชุมชนห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2561
Education News
The Letter from Office of Education
Webboard
Topic Date
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ลักขณา สังข์ทอง (1408/1) 03 มิ.ย. 56
แวะมาทักทาย (836/1) 29 พ.ค. 56
ยินดีด้วยกับลูกชาย (1713/3) 23 มี.ค. 56
การลงไดรเวอร์พริ้นเตอร์ HP laserjet 1000 กับวินโดว์ 7 (1918/1) 30 ส.ค. 55
วันนี้เราเป็นโรงเรียนในฝันแล้วอยากบอกอะไรกับชาว แสด-ขาว ของเราบ้าง? (1388/4) 20 ส.ค. 55
ความรู้สึก (1081/1) 22 มิ.ย. 55
ความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (1298/1) 18 มิ.ย. 55
ถามข่าว (1276/1) 24 มี.ค. 55
โรงเรียนในฝันขุมพลังปัญญาของชุมชนไทย (1106/2) 31 ม.ค. 55
เรามีความรู้สึกอย่างไรกับว่าที่โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (1792/13) 18 ม.ค. 55
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password
Link