ติดตามจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
Activity
ชุมชนท่องเที่ยOTOP นวัตวิถี ชุมชนห้องแซง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ภาคเรียนที่ 1/2561
Education News
Webboard
Topic Date
ขอแสดงความยินดีกับ อ.ลักขณา สังข์ทอง (2158/0) 03 มิ.ย. 56
แวะมาทักทาย (1552/0) 29 พ.ค. 56
ยินดีด้วยกับลูกชาย (2499/1) 23 มี.ค. 56
การลงไดรเวอร์พริ้นเตอร์ HP laserjet 1000 กับวินโดว์ 7 (2672/0) 30 ส.ค. 55
วันนี้เราเป็นโรงเรียนในฝันแล้วอยากบอกอะไรกับชาว แสด-ขาว ของเราบ้าง? (2136/1) 20 ส.ค. 55
ความรู้สึก (1776/0) 22 มิ.ย. 55
ความรู้สึกที่นักเรียนมีต่อครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (1954/0) 18 มิ.ย. 55
ถามข่าว (2010/0) 24 มี.ค. 55
โรงเรียนในฝันขุมพลังปัญญาของชุมชนไทย (1905/0) 31 ม.ค. 55
เรามีความรู้สึกอย่างไรกับว่าที่โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 (2619/1) 18 ม.ค. 55
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
รับเรื่องร้องเรียน
Administrators
Username
Password
Forgot password
Link
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER