ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสอบวัดผลประเมินผล (อ่าน 1) 31 มี.ค. 66
เปิดรับสมัครนักเรียนเพิ่มเติม (อ่าน 4) 29 มี.ค. 66
ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้มีจิตศัทธรา ร่วมระดมทุนเพื่อการศึกษา คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่า ซ.ค (อ่าน 45) 06 ธ.ค. 65
ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 265) 20 ต.ค. 65
ติดตามจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 90) 18 ก.ค. 65
อบรมการสร้างสื่อและนวัตกรรมการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 756) 29 มี.ค. 65
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 7-9 มีนาคม 2565 (อ่าน 2830) 08 มี.ค. 65
ยินดีต้อนรับ ดร.มนตรี แก้วใส เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 3687) 02 มี.ค. 65
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 (อ่าน 3803) 31 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 - 14 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3803) 31 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 3717) 29 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 3726) 24 ต.ค. 64
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16-30 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 3744) 27 ก.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฯ (อ่าน 3704) 25 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 3691) 14 พ.ค. 64
ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3928) 08 พ.ค. 64
นวัตกรรมการศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.(โรงเรียนดีต้องมีที่ยืน) ด้วย POTHAI Model ภายใต้วงจร PDCA (อ่าน 5224) 29 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3777) 29 มี.ค. 64
มาตรการ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) (อ่าน 6830) 04 ม.ค. 64
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาจีน รอบ2 (อ่าน 7002) 26 พ.ย. 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาจีน (อ่าน 6915) 16 พ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 7261) 06 ก.พ. 63
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9863) 03 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึก (อ่าน 7131) 30 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7307) 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 7275) 11 ก.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7151) 22 ส.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 8458) 21 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนเป็นการภายใน (อ่าน 7241) 12 ก.ค. 62
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 7201) 24 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 7180) 22 พ.ค. 62
รับนักเรียนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พ.ค.2562 (อ่าน 7202) 22 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) วันที่ 14 พ.ค.2562 (อ่าน 7095) 22 พ.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พ.ค. 2562 (อ่าน 7045) 22 พ.ค. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 6974) 22 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 7129) 29 เม.ย. 62
ผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 7138) 06 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย (อ่าน 7251) 12 มี.ค. 62
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1-2562 (อ่าน 7232) 06 มี.ค. 62
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ Rice For Art (อ่าน 7103) 20 ก.พ. 62
รับการนิเทศ จาก สหวิทยาเขตเลิง กุดชุม ไทยเจริญ (อ่าน 7139) 20 ก.พ. 62
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 7074) 20 ก.พ. 62
ค่ายยุวกาชาด (อ่าน 6992) 20 ก.พ. 62
ค่ายลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 6933) 20 ก.พ. 62
กิจกรรมวันครู 2562 (อ่าน 6879) 20 ก.พ. 62
ค่ายลูกเสือสามัญ (อ่าน 6978) 20 ก.พ. 62
กิจกรรมวันChristmas และ วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 7241) 08 ม.ค. 62
งานเจริญพิธีพระพุทธมนต์ (อ่าน 7199) 08 ม.ค. 62
สอบธรรมะสนามหลวง (อ่าน 7148) 08 ม.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 7231) 08 ม.ค. 62