ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 352) 06 ก.พ. 63
รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 366) 03 ก.พ. 63
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึก (อ่าน 350) 30 ม.ค. 63
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 502) 24 ก.ย. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมเรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 496) 11 ก.ย. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 436) 22 ส.ค. 62
ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1185) 21 ส.ค. 62
ประกาศ เรื่อง ปิดเรียนเป็นการภายใน (อ่าน 508) 12 ก.ค. 62
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.1 และ ม.4 วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 465) 24 พ.ค. 62
กิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 17 พ.ค. 2562 (อ่าน 446) 22 พ.ค. 62
รับนักเรียนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พ.ค.2562 (อ่าน 484) 22 พ.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) วันที่ 14 พ.ค.2562 (อ่าน 387) 22 พ.ค. 62
ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14 พ.ค. 2562 (อ่าน 372) 22 พ.ค. 62
พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 318) 22 พ.ค. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 437) 29 เม.ย. 62
ผลการสอบจัดชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 438) 06 เม.ย. 62
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธย (อ่าน 567) 12 มี.ค. 62
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1-2562 (อ่าน 548) 06 มี.ค. 62
กิจกรรมการแสดงนิทรรศการ Rice For Art (อ่าน 449) 20 ก.พ. 62
รับการนิเทศ จาก สหวิทยาเขตเลิง กุดชุม ไทยเจริญ (อ่าน 441) 20 ก.พ. 62
ค่ายบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 401) 20 ก.พ. 62
ค่ายยุวกาชาด (อ่าน 330) 20 ก.พ. 62
ค่ายลูกเสือวิสามัญ (อ่าน 304) 20 ก.พ. 62
กิจกรรมวันครู 2562 (อ่าน 260) 20 ก.พ. 62
ค่ายลูกเสือสามัญ (อ่าน 347) 20 ก.พ. 62
กิจกรรมวันChristmas และ วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 530) 08 ม.ค. 62
งานเจริญพิธีพระพุทธมนต์ (อ่าน 497) 08 ม.ค. 62
สอบธรรมะสนามหลวง (อ่าน 469) 08 ม.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 528) 08 ม.ค. 62
ประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน (อ่าน 529) 21 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 534) 21 พ.ย. 61
ผลการแข่งขัน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ระดับเขตพื (อ่าน 497) 21 พ.ย. 61
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (อ่าน 643) 02 พ.ย. 61
ร่วมงานบุญบุคลากรโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 546) 02 พ.ย. 61
ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู (อ่าน 403) 02 พ.ย. 61
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมร่วมทำบุญตักบาตรเทโว กับชุมชนห้องแซง เนื่องในวันออกพรรษา (อ่าน 464) 02 พ.ย. 61
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 25 (อ่าน 535) 31 ต.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (อ่าน 456) 31 ต.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 (อ่าน 462) 31 ต.ค. 61
แจ้งข่าวสอบวัดปละประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 (อ่าน 447) 31 ต.ค. 61