ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันChristmas และ วันขึ้นปีใหม่ (อ่าน 63) 08 ม.ค. 62
งานเจริญพิธีพระพุทธมนต์ (อ่าน 33) 08 ม.ค. 62
สอบธรรมะสนามหลวง (อ่าน 36) 08 ม.ค. 62
วันพ่อแห่งชาติ (อ่าน 38) 08 ม.ค. 62
ประชุมรับฟังนโยบายและข้อสั่งการเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน (อ่าน 75) 21 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 77) 21 พ.ย. 61
ผลการแข่งขัน มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ในงานศิลปหัตถกรมนักเรียน ระดับเขตพื (อ่าน 76) 21 พ.ย. 61
23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (อ่าน 117) 02 พ.ย. 61
ร่วมงานบุญบุคลากรโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 87) 02 พ.ย. 61
ร่วมยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู (อ่าน 52) 02 พ.ย. 61
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมร่วมทำบุญตักบาตรเทโว กับชุมชนห้องแซง เนื่องในวันออกพรรษา (อ่าน 60) 02 พ.ย. 61
กิจกรรมบำเพ็ญกุศลครบรอบ 2 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 25 (อ่าน 80) 31 ต.ค. 61
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยี วันที่ 5 ตุลาคม 2561 (อ่าน 67) 31 ต.ค. 61
การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 4 ตุลาคม 2561 (อ่าน 69) 31 ต.ค. 61
แจ้งข่าวสอบวัดปละประเมินผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2561 (อ่าน 66) 31 ต.ค. 61
ประกาศ รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง น (อ่าน 83) 11 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 122) 27 ก.ย. 61
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 10 สิงหาคม 2561 (อ่าน 276) 24 ก.ย. 61
การนิเทศงานระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก (อ่าน 99) 24 ก.ย. 61
การฉีดพ้นป้องกันยุงลาย ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือจาก อสม. ร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (อ่าน 127) 24 ก.ย. 61
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา(จุดเน้น) โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 92) 20 ก.ย. 61
กีฬา สพม.28 เกมส์ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 104) 20 ก.ย. 61
การกำกับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (8 กลุ่มงาน) โรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2 (อ่าน 95) 20 ก.ย. 61
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย (อ่าน 137) 10 ก.ย. 61
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน ๒๕๖๑ (อ่าน 150) 29 ส.ค. 61
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 136) 29 ส.ค. 61
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดขอนแก่น (อ่าน 111) 28 ส.ค. 61
ทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี (อ่าน 145) 28 ส.ค. 61
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (อ่าน 149) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 (อ่าน 184) 14 ส.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (อ่าน 153) 31 ก.ค. 61
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 238) 03 ก.ค. 61
กิจกรรมประจำสัปดาห์(29มิ.ย.61) (อ่าน 174) 29 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 (อ่าน 169) 27 มิ.ย. 61
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.61 (อ่าน 175) 27 มิ.ย. 61
ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 140) 19 มิ.ย. 61
กิจกรรมประจำสัปดาห์(8 มิ.ย.61) (อ่าน 202) 08 มิ.ย. 61
กิจกรรมประจำสัปดาห์ (อ่าน 189) 01 มิ.ย. 61
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 28 พ.ค. 2561 (อ่าน 183) 29 พ.ค. 61
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom Meeting) วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 186) 25 พ.ค. 61