ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2565,19:48  อ่าน 194 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคณิตศาสตร์ มปลาย ปี60
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติมญชุ์ โสดก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,17:34  อ่าน 1761 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียนรู้ชุดกิจกรรม "ช่วยกันคิดประดิษฐ์ลาย 3" เรื่องการวิเคราะห์ลายผ้า
ชื่ออาจารย์ : นางฐิติมญชุ์ โสดก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2562,16:45  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : https://krutubtim.wordpress.com/
ชื่ออาจารย์ : นางทับทิม เจริญตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2561,09:42  อ่าน 719 ครั้ง
รายละเอียด..