ติดต่อเรา
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
192 หมู่ 13 บ้านหนองติ้ว   ตำบลห้องแซง  อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 35120
เบอร์โทรศัพท์ 080-7241977 เบอร์โทรสาร -
Email : admin@hongsaeng.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน