กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุมนมาลย์ แสนวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0887091204

นางสาวลมัย ศูนย์โศก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0856822152
อีเมล์ : lamai lll2009@hotmail.com

นางราศิริ คุณสุทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอาทิตยา บุญธรรม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0854962978
อีเมล์ : rin__1993@hotmail.com