ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารแนะนำโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 319) 11 ก.ย. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2560 (อ่าน 304) 11 ก.ย. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 (อ่าน 320) 07 ก.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (อ่าน 356) 30 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 2560 (อ่าน 422) 16 ก.พ. 60
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560 (อ่าน 493) 31 ม.ค. 60
เปิดบ้านวิชการ (อ่าน 388) 25 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2560 (อ่าน 411) 25 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬาห้องแซงคัพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 379) 21 พ.ย. 59