ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ – มกราคม ๒๕๖๑ (อ่าน 284) 06 ก.พ. 61
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม การจัดซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ระดับ ม. ต้น ชุดอุตสาหกรรม (อ่าน 307) 31 ม.ค. 61
ค่าเป้าหมาย การทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 306) 11 ม.ค. 61
ค่าเป้าหมาย การทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม (อ่าน 277) 08 ม.ค. 61
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (อ่าน 300) 28 ธ.ค. 60
ภูไท ห้องแซง (Phuthai Hongsang) Cr: วัฒนธรรมตำบลห้องแซง (อ่าน 341) 25 ธ.ค. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 (อ่าน 299) 19 ธ.ค. 60
เอกสารแนะนำโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 326) 19 ธ.ค. 60
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน ก่อนจบปีการศึกษา 2560 (อ่าน 288) 06 ธ.ค. 60
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่องการปิด ภาคเรียนที่ 1/2560 และ เปิด ภาคเรียนที่ 2/2560 (อ่าน 353) 29 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เรื่อง การใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 443) 26 ก.ย. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม – สิงหาคม 2560 (อ่าน 332) 11 ก.ย. 60
เอกสารแนะนำโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1/2560 (อ่าน 358) 11 ก.ย. 60
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 (อ่าน 345) 07 ก.ค. 60
รายงานประจำปีของสถานศึกษา 2559 (อ่าน 388) 30 มิ.ย. 60
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 2560 (อ่าน 455) 16 ก.พ. 60
ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 2560 (อ่าน 551) 31 ม.ค. 60
เปิดบ้านวิชการ (อ่าน 440) 25 ม.ค. 60
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2560 (อ่าน 451) 25 ม.ค. 60
การแข่งขันกีฬาห้องแซงคัพ ครั้งที่ 1 (อ่าน 441) 21 พ.ย. 59