กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ 5 มิถุนายน 2561

โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม โดยผอ.อัชราวุธ บุปผาชาติ มอบหมายให้อ.สมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์ อ.ศุภกิจ เจริญตา อ.ประทวน ทวีแสง นำนักเรียนชั้นม. 5/1 และนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เป็นถนนดอกไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก บริเวณทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน(สองข้างทางเข้าหมู่บ้านหนองบึง) เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. - 11.00 น. โดยมีนายเกตุศรี แสงวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลห้องแซงเป็นประธานเปิดงาน นายนเรศ ภักดีลุน ประธานทสม.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลห้องแซง กล่าวรายงาน
จำนวนต้นไม้ที่ปลูกจำนวน 1,000 ต้น โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนยเพาะชำกล้าไม้จ.ยโสธร

หน่วยงาน/โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
1.เทศบาลตำบลห้องแซง
2.โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
3.โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา
4.โรงเรียนบ้านห้องแซง
5.โรงเรียนบ้านห้องคลองร่องคำ
6.โรงเรียนบ้านหนองบึง


โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,22:28   อ่าน 8167 ครั้ง