กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน กรณีเจ็บป่วย เสียชีวิต
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม มีโนบายในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน โดยการนับบริจาคเงินจากคณะครูและบุคลากรภายในโรงเรียนในการช่วยเหลือ ให้กำลังใจกับครอบครัวนักเรียน ในกรณีเจ็บป่วย และเสียชีวิต โดยการร่วมเป็นเจ้าภาพวสวดพระอภิธรรม และมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนทุกคน
คุณแม่ เด็กชายจิรวัฒน์ บางใบ ม. 1/2 วันที่ 12 มกราคม 2561
คุณตา นางสาวสุนิตา ขาวเอี่ยม ม.6/1 วันที่ 18 มกราคม 2561
คุณตา นางสาวสุนิตา ขาวเอี่ยม ม.6/1 วันที่ 18 มกราคม 2561
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม นายวีรวุฒิ แสงวงศ์ บิดาของเด็กชายศดานนท์ แสงวงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 8288 ครั้ง