กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 1
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 8105 ครั้ง