กิจกรรมชุมชนและภาคีเครือข่าย
กิจกรรมวันรวมพลังหมู่บ้านช่อสะอาด ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
   ด้วยบ้านห้องแซงใต้ หมู่ ๑๑ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ดำเนินกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ชาวบ้านในชุใชนแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ตามโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดและกล่าวคำปฏิญาณตนในวันต่อต้านการทุจริตสากล ณ วัดป่าจันทวนาราม โดยมีนายอัชราวุธ  บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรีนห้องแซงวิทยาคม เป็นประธานการการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยครูและนักเรียนบริเวณหมู่บ้านห้องแซงและบ้านใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2560,00:00   อ่าน 8159 ครั้ง