ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ได้ดำเนินกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา กิจกรรมวันเข้าพรรษา และกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 ก.ค.2561
ได้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาได้ถูกต้อง และยังมีกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ สืบทอดพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2561,14:37   อ่าน 396 ครั้ง