ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

โรงเรียนบ้านป่าชาด โดย ครูลักขณา ครูธณิดา ครูอาทิตยา
โรงเรียนบ้านห้องแซง โดยสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้องแซง โดยครูเรืองศรี ครูสุภาพร ครูกมลชนก ครูสุภาพร และสภานักเรียน
โรงเรียนบ้านห้องแซง โดยครูเรืองศรี ครูสุภาพร ครูกมลชนก ครูสุภาพร และสภานักเรียน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,11:11   อ่าน 880 ครั้ง