ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

โรงเรียยบ้านกุดแข้ดอน โดย ครูสังวาล์ ครูสมนึก ครูสุมนมาลย์ ครูวราภรณ์ ครูพงษ์ศักดิ์
โรงเรียนบ้างดงยาง โดย ครูสังวาล์ ครูสมนึก ครูสุมนมาลย์ ครูวราภรณ์ ครูพงษ์ศักดิ์
โรงเรียนบ้างดงยาง โดย ครูสังวาล์ ครูสมนึก ครูสุมนมาลย์ ครูวราภรณ์ ครูพงษ์ศักดิ์
โรงเรียนบ้านโพง โดย ครูประกอบ ครูสมบูรณ์ ครูฐิติมญชุ์
โรงเรียนบ้านโพง โดย ครูประกอบ ครูสมบูรณ์ ครูฐิติมญชุ์
โรงเรียนบ้านโพง โดย ครูประกอบ ครูสมบูรณ์ ครูฐิติมญชุ์
โรงเรียนบ้านโพง โดย ครูประกอบ ครูสมบูรณ์ ครูฐิติมญชุ์
โรงเรียนบ้านท่าศิลา โดย ครูอุกฤษ์ ครูปราณี ครูสิรินทร์ทิพย์ ครูทิพวัลย์
โรงเรียนบ้านท่าศิลา โดย ครูอุกฤษ์ ครูปราณี ครูสิรินทร์ทิพย์ ครูทิพวัลย์
โรงเรียนบ้านท่าศิลา โดย ครูอุกฤษ์ ครูปราณี ครูสิรินทร์ทิพย์ ครูทิพวัลย์
โรงเรียนบ้านป่าชาด โดย ครูลักขณา ครูธณิดา ครูอาทิตยา
โรงเรียนบ้านป่าชาด โดย ครูลักขณา ครูธณิดา ครูอาทิตยา
โรงเรียนบ้านป่าชาด โดย ครูลักขณา ครูธณิดา ครูอาทิตยา
โรงเรียนบ้านป่าชาด โดย ครูลักขณา ครูธณิดา ครูอาทิตยา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,11:11   อ่าน 879 ครั้ง