ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง
การออกแนะแนวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561 ในเขตพื้นที่บริการตำบลห้องแซง ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2561

โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยครูศุภกิจ ครูทับทิม ครูจริยาวดี
โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยครูศุภกิจ ครูทับทิม ครูจริยาวดี
โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยครูศุภกิจ ครูทับทิม ครูจริยาวดี
โรงเรียนบ้านโนนแดง โดยครูศุภกิจ ครูทับทิม ครูจริยาวดี
โรงเรียนบ้านห้องคลอง โดยครูธัญทิพย์ ครูลมัย ครูอุบลวรรณ
โรงเรียนบ้านห้องคลอง โดยครูธัญทิพย์ ครูลมัย ครูอุบลวรรณ
โรงเรียนบ้านห้องคลอง โดยครูธัญทิพย์ ครูลมัย ครูอุบลวรรณ
โรงเรียนบ้านห้องคลอง โดยครูธัญทิพย์ ครูลมัย ครูอุบลวรรณ
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา โดยสภานักเรียน และคณะครู
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา โดยครูเรืองศรี ครูสุภาพร ครูกมลชนก ครูใบศรี
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา โดยสภานักเรียน และคณะครู
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา โดยสภานักเรียน และคณะครู
โรงเรียนชุมชนห้องแซงวิทยา โดยสภานักเรียน และคณะครู
โรงเรียนบ้างดงยาง และบ้านกุดแข้ดอน โดย ครูสังวาล์ ครูสมนึก ครูสุมนมาลย์ ครูวราภรณ์ ครูพงษ์ศักดิ์
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2561,11:11   อ่าน 701 ครั้ง