ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560
การเข้านิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยกาศชั้นเรียน โครงการกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้และชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนางสาวยุพา  ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เป็นผู้นิเทศ งานทั้ง 8 งาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 2 ก.พ. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 2 ก.พ. 61
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,21:55   อ่าน 667 ครั้ง