ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศขอบข่ายงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและองค์ประกอบตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 24-15 มกราคม 2560
การนิเทศขอบข่ายงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและองค์ประกอบตัวชี้วัด ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 โดยนางสาวยุพา  ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เป็นผู้นิเทศ งานทั้ง 8 งาน
งานบุคคล 25 มกราคม 2560
งานบุคคล 25 มกราคม 2560
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 25 มกราคม 2560
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 25 มกราคม 2560
งานวิชาการ 25 มกราคม 2560
งานวิชาการ 25 มกราคม 2560
งานวิชาการ 25 มกราคม 2560
งานกิจการนักเรียน 25 มกราคม 2560
งานกิจการนักเรียน 25 มกราคม 2560
งานกิจการนักเรียน 25 มกราคม 2560
งานกิจการนักเรียน 25 มกราคม 2560
งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 25 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:32   อ่าน 644 ครั้ง