ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศขอบข่ายงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและองค์ประกอบตัวชี้วัด ระหว่างวันที่ 24-15 มกราคม 2560
การนิเทศขอบข่ายงานตามมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาและองค์ประกอบตัวชี้วัด ตามแนวทางการพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2560 โดยนางสาวยุพา  ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม เป็นผู้นิเทศ งานทั้ง 8 งาน
งานธุรการ 24 มกราคม 2560
งานธุรการ 24 มกราคม 2560
งานธุรการ 24 มกราคม 2560
งานการเงินและพัสดุ 24 มกราคม 2560
งานการเงินและพัสดุ 24 มกราคม 2560
งานการเงินและพัสดุ 24 มกราคม 2560
งานการเงินและพัสดุ 24 มกราคม 2560
งานการเงินและพัสดุ 24 มกราคม 2560
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 25 มกราคม 2560
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 25 มกราคม 2560
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 25 มกราคม 2560
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 25 มกราคม 2560
งานชุมชนภาคีเครือข่าย 25 มกราคม 2560
งานบุคคล 25 มกราคม 2560
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:32   อ่าน 522 ครั้ง