ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด 22 มกราคม 2561
          กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ยุวกาชาด เดินทางไกลศึกษาธรรมชาติ ณ วัดด่านมุฑิตา ภูหมากยาง โดยเยาวชนต้นกล้า โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์
วันที่ 22 มกราคม 2561 ยุวกาชาดทั้งหมาด 81 คน พร้อมผู้นำคอยร่วมเดินทางและผจญฐานทั้ง 5 ฐาน บนภูหมากยาง ต.ศรีแก้ว อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร
ยุวกาชาดได้รับความรุ็ ทักษะ การฝึกปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับจากการเดินทางศึกษาธรรมชาติในครั้งนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
          ขอขอบพระคุณ นายเกียรติสุนทร พลเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ คุณครูอิธิพล คณะครูและนักเรียนเยาวชนต้นกล้ารุ่นที่ 8   ทุกคน ที่ได้ให้การต้อนรับ ดูแล ให้ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการดูแลรักษาป่าธรรมชาติ ทั้ง 5 ฐาน ในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2561,21:06   อ่าน 714 ครั้ง