ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3,6 วันที่ 17-19 มกราคม 2560 ระยะที่ 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ม.3,6 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2560 และวันที่ 
ม.3 สถานที่หอประชุมโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
ม.6 ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 
ม.3 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.3 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.3 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.3 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.3 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2561
ทานอาหารเที่ยง วันที่ 17 มกราคม 2561
ทานอาหารเที่ยง วันที่ 17 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 18 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 18 มกราคม 2561
ม.6 วันที่ 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,11:59   อ่าน 506 ครั้ง