ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพวลมาลา วันปิยมหาราช

 

       คณะครู และบุคลากร โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม นำโดยนายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยา
ร่วมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
       วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน” 

โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,18:48   อ่าน 203 ครั้ง