ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ
วันที่ 21 ตุลาคม 2560 สภานักเรียน นักรียนกิจกรรมรักษาดินแดน และนักเรียนช่อสะอาดโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
เข้ารับของพระราชทาน โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
ณ หอประชุมอำเภอเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร นำโดยผู้ใหญ่กองศรี เมืองพิล  ครูสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์
เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้ งานนี้ได้สร้างความปลาบปลื้มปิติยินดีแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าและพร้อมกันจิตอาสาทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 ของปวงชนชาวไทย
ภาพโดย ครูสมบูรณ์  ประเสริฐศิลป์
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2560,18:32   อ่าน 170 ครั้ง