ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองของนักเรียนโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
โดยนักศึกษาวิชาทหาร
โดยนักศึกษาวิชาทหาร
โดยนักศึกษาวิชาทหาร
โดยนักศึกษาวิชาทหาร
โดยนักศึกษาวิชาทหาร
โดยชุมนุมครูศุภกิจ เจริญตา
โดยชุมนุมครูศุภกิจ เจริญตา
โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 2560,22:54   อ่าน 205 ครั้ง