ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การนิเทศ กำกับติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 งาน
การนิเทศ กำกับติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 8 งาน ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2560
โดยนางสาวยุพา ภูมิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
การนิเทศ กำกับติดตาม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
งานการเงิน
งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน
งานแผนงาน
งานวิชาการ
งานวิชาการ
งานแผนงาน
งานการเงิน พัสดุ
งานธุรการ
งานธุรการ
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,21:44   อ่าน 178 ครั้ง