กลุ่มสาระการงานอาชีพ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น รหัสวิชา ง20241
เนื้อหาวิชา คลิ๊ก... http://www.thaiall.com/article/internet.htm
 
แบบทดสอบ อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้น http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/tech04/16/2/internet/test.html
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตารางทำงาน รหัสวิชา ง22101
เนื้อหา วิชาตารางการทำงาน http://e-learning.vec.go.th/elearning/elearning/teach_doc/excelDoc.htm
 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 photoshop สร้างสวรรค์งาน ง20234
เนื้อหา photoshop สร้างสวรรค์งาน http://www.comnetsite.com/photoshop-tech.php
แบบทดสอบ.......
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น ง30241
เนื้อหาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น  http://www.moe.go.th/stm/read/intro_internet.shtml