กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 ร่างกายของเรา ว22101
เนื้อหา  ระบบย่อยอาหาร
แบบทดสอบ  ก่อนเรียนหลังเรียน
บทเรียนออนไลน์ ของครูบุษยมาศ บุญเจริญ
ศึกษาเนื้อหาวิชาการเขียนโปรแกรม  รหัสวิชา ง30244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
คลิ๊ก...http://bussayamart.nmk.ac.th/


ศึกษาเนื้อหาวิชา โปรแกรมแอนิเมชัน รหัสวิชา ง23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คลิ๊ก...https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1MU38fTedybB0_BD1qw4lR_jm7j46z2d1


ศึกษาเนื้อหาวิชา การสร้างงานแอนิเมชัน รหัสวิชา ว30292 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คลิ๊ก...https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cEUeVhnr0VGNcKJ2Rab11GMR_SM_lnip