กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ครูทับทิม
เว็บบล๊อกออนไลน์
ครูฐิติมญชุ์ รายวิชาคณิตลายผ้า 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 470.26 KB
ครูฐิติมญช์ กิจกรรมช่วยกันคิดประดิษฐ์ลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.14 KB
ครูปราณี แบบบทดสอบออนไลน์ ค20202