ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1-2562 หน้า 1
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22.33 KB
แจ้งปิดภาคเรียนที่ 2-2561 และเปิดภาคเรียนที่ 1-2562 หน้า 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 5.35 KB